Budgetbegeleiding: financieel 'gezond' worden of blijven

Maakt u zich zorgen over geld? U bent niet de enige. Heel veel huishoudens hebben problematische schulden of een risico daarop. De impact hiervan is groot. Het kan o.a. leiden tot ziekte en/of verminderde arbeidsinzet. Die eventuele gevolgen willen u en de werkgever voorkomen. Als er toch te laat om hulp wordt gevraagd, dan is het wel belangrijk dat u weer uit zo’n situatie komt.

Defensie wil er voor zorgen dat iedere medewerker – militair en burger – financieel gezond wordt en blijft. Dus als u financiële vragen of problemen heeft en het lukt niet om die zelf op te lossen, dan kan en wil uw werkgever u helpen om uw geldzaken weer op orde te krijgen.

Er zijn twee mogelijkheden voor financiële hulpverlening:

1) Schulden of achterstallige betalingen?

Als u schulden of achterstallige betalingen heeft dien dan de “aanvraag budgetbegeleiding” in en vink aan “voorbereiding aanvraag sociaal fonds”. Niet alle schulden kunnen door een sociaal fonds renteloos worden overgenomen; er moet wel sprake zijn van “sociale en/of medische omstandigheden” die hebben geleid tot schulden of achterstallige betalingen. Wat valt er dan wel onder? Het is ruim uit te leggen. Elke casus is uniek; elke situatie is anders.

2) Behoefte aan preventieve hulpverlening?

Als er behoefte is aan preventieve hulpverlening kan op het onder punt 1 genoemde aanvraagformulier het vinkje “preventief” worden aangevinkt. Deze hulpverlening houdt in dat samen met een budgetbegeleider een gedetailleerd begrotingsformulier wordt opgesteld. Op basis daarvan kunnen mogelijk adviezen worden gegeven over een nog betere besteding van met name uitgaven. Doel is het voorkomen dat er schulden of achterstallige betalingen gaan ontstaan en dat inzicht wordt gegeven in uw het financiële reilen en zeilen.

Snel na ontvangst van het formulier wordt er contact met u opgenomen voor het maken van nadere afspraken.

Het aanvraagformulier budgetbegeleiding vindt u hier.

U kunt het bestand ook direct downloaden: W3Schools