De stichting

Op 29 december 1955 heeft een aantal vakorganisaties samen met het ministerie van Defensie de Stichting Burgerpersoneelsfonds opgericht. Het fonds verleent hulp aan personeelsleden en hun gezinnen in gevallen van financiƫle nood vanwege sociale en/of medische omstandigheden. Ook oud-defensiemedewerkers en hun nabestaanden komen voor hulp in aanmerking. De stichting wordt beheerd door een onafhankelijk bestuur. In het bestuur hebben vertegenwoordigers van de vakbonden zitting en de minister levert een voorzitter en de faciliteiten in de vorm van huisvesting op een defensielocatie en de ondersteunende bureauorganisatie.

Bestuursleden

Mw. Drs. Ing. P.E.M. Visser
voorzitter, aangewezen door de minister. Tevens lid van het dagelijks bestuur

Dhr. Ing. A. Thoma
Penningmeester, op aanbeveling van de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF). Tevens lid van het dagelijks bestuur

Dhr. G.F.H.A. Aspers
Lid, op aanbeveling van CNV Connectief Defensie.

Dhr. G.P.M. Senecaut
Lid, op aanbeveling van FNV Overheid

Dhr. K.J.H. Dorren
Lid, op aanbeveling van het Ambtenarencentrum / de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM)

Mw. C.J. van Delft
Adviserend lid, aangewezen door de minister. Tevens adviserend lid van het dagelijks bestuur

Dhr J. Smit
Hoofd bureau. Tevens secretaris en lid van het dagelijks bestuur, als zodanig aangewezen door de minister

Bureauorganisatie:

Naast het bureauhoofd, die ook als secretaris van het bestuur functioneert, is op het bureau van de stichting de heer J. de Ru werkzaam. Hij verzorgt de financiƫle administratie en biedt algemene ondersteuning.

Jaarverslag

Voor meer achtergrondinformatie over de stichting en haar werkzaamheden wordt verwezen naar het jaarverslag. Het laatst verschenen jaarverslag is opgenomen onder het onderdeel downloads.