RRR

 
Financieel fit
Hulp bij financiële problemen

Als je niet weet hoe het zit met je financiële situatie dan maak je je daar misschien zorgen over. Het kan dus zijn dat je geldzorgen hebt.

Er is bijvoorbeeld sprake van achterstallige betalingen bij de verhuurder van je woning of de ziektekostenverzekeraar. Ook kan het zijn dat er meer uitgaat dan binnenkomt in een maand of dat de situatie al zo is daardoor je schulden zijn opgelopen. Als je hierdoor of door nog andere oorzaken teveel aan je hoofd hebt, is het niet fijn werken. Je bent minder productief en je moet je misschien zelfs soms ziekmelden.


Het is belangrijk om als er schulden ontstaan tijdig hulp te zoeken bij het oplossen daarvan. Daarom helpen we je graag verder met advies over je financiële situatie. Wacht niet met hulp vragen totdat een deurwaarder of een medewerker van een sociaal team van je woongemeente aanbelt


Aan alle medewerkers van Defensie, burgers én militairen dus, kan hulp worden geboden.


Een zelf-check voor financiële fitheid?

Maak gebruik van Geldplannen en ga na hoe je je eigen geldzaken in balans kan brengen en houden. De volgende Geldplannen zijn o.a. beschikbaar: 'Kom uit de geldzorgen!'; 'Beter rondkomen'; 'Sparen, aflossen of beleggen'; ‘Rondkomen met kinderen’; ‘Studie (klein) Kinderen’, ‘Bijna 18’ en ‘Pensioen’. In het voorjaar van 2021 komt het plan ‘Scheiden’ beschikbaar.


Burgermedewerkers van alle Defensieonderdelen kunnen een aanvraag voor een renteloze lening rechtstreeks bij de Stichting Burgerpersoneelsfonds (SBF) indienen. Ook als bijvoorbeeld budgetbegeleiding gewenst is, kan rechtstreeks contact worden opgenomen. Meer informatie: telefoon 06-26434212 Gepensioneerde medewerkers en zij die gebruik maken van een uitkeringsregeling behoren ook tot de doelgroep van de SBF.


Voor een aanvraag voor financiële ondersteuning bij een sociaal fonds voor militairen is vooraf contact nodig met het de dienst Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW).


Een afspraak met deze dienst is te maken via het BMW Loket, tel. 088 - 9505010 of via de mail BMWloket@mindef.nl