• Welkom op onze website

    Financiële problemen?

    Bent u burgermedewerker van Defensie? dan kunnen wij u misschien helpen! Lees de informatie op de website.

  • SBF is uw reddingsboei wanneer nodig!

    Laat SBF helpen...

    Ook Budgetbegeleiding of advies is mogelijk. Neem contact op...

Stichting Burgerpersoneelsfonds, wat kunnen wij voor u betekenen?

Mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheden om uit te komen met hun inkomen. Daarnaast is het belangrijk om, als er toch schulden ontstaan, tijdig hulp te zoeken bij het oplossen daarvan. Problematische schulden zijn een grote spanningsfactor in het leven van mensen. Ze beïnvloeden hun functioneren als mens en als medewerker bij het ministerie van Defensie. De aard en omvang van schulden in relatie tot de aard van de functie kunnen daarnaast een risico vormen voor de integriteit van de medewerker en daarmee voor de integriteit van de defensieorganisatie.

Helaas neemt het aantal (burger)medewerkers met grote financiële problemen toe. Het is, onder andere door gewijzigde landelijke regelgeving en bezuinigingen bij rijksoverheid en gemeente, steeds lastiger om hulp te vinden.

Daarom is het belangrijk dat er bij Defensie sociale fondsen zijn die medewerkers kunnen helpen om hen financieel op het juiste spoor te krijgen en te houden of weer te zetten. Goed werkgeverschap richt zich op vroegtijdige signalering en preventie om uitval te voorkomen. Ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van de SBF in december 2015 heeft de Secretaris-Generaal het voorwoord geschreven in het boekje “ 60 jaar – SBF - Begrip en inzet”, waarin deze problematiek wordt aangegeven en hoe dit mogelijk opgelost kan worden: Financiële lucht is goud waard. De voorraad in de keukenkastjes slinkt, de koelkast is zo goed als leeg. De al lang niet meer APK-gekeurde auto staat stil, want de benzine is op. De pijnlijke kies en gekneusde enkel blijven onbehandeld omdat de ziektekostenverzekering niet is betaald. Het enige dat nog groeit is de stapel ongeopende enveloppen met rekeningen van schuldeisers.


Zo kan het leven eruitzien voor mensen die forse schulden hebben. De simpelste dingen zijn een probleem als je geen geld hebt en de toekomst lijkt een groot, somber zwart gat. Relaties, het werk, alles lijdt er onder. Want de ervaring leert dat veel mensen met schulden een gevoel van schaamte ervaren. Ze durven hun problemen niet met anderen te bespreken uit angst voor afkeuring en veroordeling.


Een dergelijke eenzame situatie en wanhoop gun je niemand. Vandaar dat Defensie medewerkers die zo’n moeilijke tijd doormaken de helpende hand biedt met geestelijk verzorgers, bedrijfsmaatschappelijk werkers en ook met schuldhulpverlening. Dat laatste doet Defensie niet zelf, daarvoor is onvoldoende kennis en kunde in huis. Ze biedt in plaats daarvan personele ondersteuning aan een aantal stichtingen die Defensiemedewerkers met schulden helpen.


Eén daarvan is de Stichting Burgerpersoneelsfonds (SBF), die zich specifiek richt op het burgerpersoneel binnen de organisatie. Al zestig jaar kunnen zij bij de SBF aankloppen als de financiële problemen hen boven het hoofd groeien. Dat kan in vertrouwen, want wat bij de SBF wordt besproken blijft binnen de vier muren van de organisatie.

En dan de oplossing. Die is even simpel als doeltreffend: de stichting neemt zo mogelijk alle schulden over, betaalt ze af en zet ze om in een renteloze lening aan de medewerker. Die heeft voortaan nog maar met één partij te maken. Hij betaalt af zonder rente volgens een vooraf afgesproken betaalschema. De lucht die dat veel mensen letterlijk geeft, is goud waard.


Maar net zoals in de gezondheidszorg geldt ook hier: voorkomen is beter dan genezen. De SBF investeert daarom ook in bewustwording. Om te zorgen dat mensen hulp vragen voordat hun schulden erg groot zijn. En in hulpmiddelen zoals een budgettool die mensen helpt om hun inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen. Of in coaches die mensen leren om een financiële planning te maken.


Bekijk onze website voor meer informatie, ga naar onze contactpagina, of neem nu direct contact met ons op via 06-26434212 of sbf@mindef.nl.