Voor wie?

De Stichting Burgerpersoneelsfonds (SBF) kan alle actieve en post-actieve burgermedewerkers van Defensie en hun nabestaanden helpen als zij door sociale en/of medische omstandigheden in financiële problemen zijn geraakt. Ook vallen onder de doelgroep medewerkers die minimaal 12 jaar bij defensie hebben gewerkt (en als laatste functie een burgerfunctie) en medewerkers “in dienst” van defensie die vallen onder de participatiewet. De SBF kan renteloze leningen verstrekken die bijvoorbeeld hoogrentende leningen vervangen. De stichting kan ook onderhandelen met schuldeisers en voorstellen om een geldbedrag ineens te betalen tegen finale kwijting. Daarna wordt dit bedrag omgezet in een renteloze lening. Daarnaast kan de stichting giften verstrekken en kunnen de medewerkers budgetbegeleiding en -advies laten verzorgen. Alle informatie is daarbij vertrouwelijk.

De doelstelling van de stichting is heel formeel geformuleerd. Wat zijn “sociale of medische omstandigheden”? De omschrijving is bewust zo algemeen, want elke aanvraag is anders en iedere situatie heeft bijzondere accenten. Daarom zijn er geen vastomlijnde criteria aan te geven. De SBF levert maatwerk. Dit maatwerk kan zowel de hoogte van de lening betreffen als de termijn van terugbetaling. Een terugbetaling over een periode van vier of vijf jaar – en in sommige gevallen langer – behoort tot de mogelijkheden.

Wacht niet te lang

Nog altijd zijn er burgermedewerkers met (problematische) schulden die niet met ons in contact treden. Soms is de drempel om aan te kloppen bij de SBF hoog. Schaamte is daarvoor vaak de reden. Laat schuldenproblematiek niet escaleren en vraag om hulp voordat de deurwaarder voor de deur staat om beslag te leggen op het salaris.

Aanvraag indienen?

Om een aanvraag in te dienen kunt u gebruik maken van onze Downloads pagina. U kunt hier het formulier downloaden, invullen en ingescand naar ons mailen of u kunt het formulier downloaden, invullen en per post aan ons sturen of u kunt gebruik maken van het online formulier.

De SBF is een laagdrempelige organisatie. Desondanks wordt er toch veel informatie gevraagd. Dit is nodig om volledig inzicht in de financiële situatie en de achtergronden (sociale en/of medische omstandigheden) te hebben. Respect en vertrouwen staan hoog in het vaandel. Het spreekt dan ook voor zich dat elke aanvraag vertrouwelijk wordt behandeld. De stichting is geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

BKR

De SBF is aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Elke aanvraag zal dan ook getoetst worden bij het BKR. Mocht er een lening verstrekt worden, dan wordt deze geregistreerd bij het BKR.